Kurs Pawła

Wakacje są czasem odpoczynku, ale też wielką łaską i szansą, by rozwijać się w wymiarze ewangelizacyjnym. Minął właśnie piękny czas formacji do ewangelizacji, jakim był Kurs Pawła, który przeżywaliśmy  w Ośrodku SNE św. Filipa w Mrągowie w dniach 1-10 lipca.

Tegoroczny Kurs Pawła zgromadził braci z różnych stron i różnego stanu. Byli bracia z Rzeszowa, Warszawy (Kasia i Ewa), Krakowa, Olsztyna. Również cieszymy się obecnością braci kleryków oraz jednego kapłana. Wdzięczni jesteśmy Bogu za ten czas posługi i formacji oraz za wspólne dzielenie się wiarą. Ewenementem tego Kursu był jego najmłodszy uczestnik, Dominik, który miał 3 miesiące.

Ufamy, że to doświadczenie przyniesie wiele ożywienia, zapału i gorliwości w ewangelizacji we wspólnotach i całym środowisku naszej szkoły.

Źródło: SSNE