„Nowe Życie z Bogiem”

W dniach od 16 marca do 18 marca 2018 r. odbył się w naszej parafii kurs „Nowe Życie z Bogiem”, w którym wzięło udział 26 osób. Został on zorganizowany i poprowadzony przez ekipę Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji z Rzeszowa we współpracy z członkami warszawskiej wspólnoty, pod opieką duszpasterza ks. Mirosława.
Po raz kolejny mogliśmy doświadczyć, że żywe i skuteczne jest Słowo Boże, które głoszone było przez braci i siostry SSNE. Bóg każdego uczestnika zaprosił po imieniu na to niezwykłe spotkanie. Słuchacze doświadczyli najpiękniejszej i bezgranicznej miłości Ojca, nawiązali osobistą relację z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem czytając i rozważając Słowo Boże, uczestnicząc we wspólnotowej Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Duch Święty silnie działał w sercach uczestników, obdarowując każdego obfitością swych łask i nieskończoną miłością.
Był to niesamowity czas, pełen darów Bożych, który zakończył się wspólnym świętowaniem  w parafialnej kawiarence.
Chwała Panu za te wspaniałe chwile i za wszystkich uczestników!
Gosia