Formacja Pasterzy i Odpowiedzialnych w Dębowcu

Bóg pragnie wchodzić w nasze życie aby Jego miłość była w nas i pośród nas. Przychodzi również, by posługiwać się nami i powierzać nam posługi i zadania we wspólnocie Kościoła. Do nich należy posługa Pasterzy i Odpowiedzialnych we wspólnocie. To właśnie im Bóg powierza troskę i odpowiedzialność za braci, którzy są powołani do wspólnoty i chcą przeżywać swoją wiarę we wspólnocie oraz w niej wzrastać.

To właśnie dla Pasterzy i Odpowiedzialnych była przygotowana ostatnia formacja, którą przeżywaliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Brali w niej udział Pasterze i Odpowiedzialni ze wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, które tworzą środowisko Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Byli bracia i siostry z Rzeszowa, Krakowa, Olsztyna, Słowacji, Kobylanki, Dębowca i Warszawy (ks. Mirek, Aneta, Ewa i Przemek).

W tym czasie, Jezus pozwolił nam, przez nauczania, modlitwę i wspólne dzielenie, na nowo odkryć wielkość, piękno i bogactwo „ziemi”, którą nam powierzył, byśmy na niej posługiwali w postawie służby, przez którą wyraża się miłość. To wielka łaska ale też wielka odpowiedzialność, która wymaga zaangażowania i troski, przede wszystkim o swoje życie duchowe.

Bóg pozwolił nam odkrywać, to co jest bogactwem w naszych wspólnotach, ale pomagał również z odwagą i pokorą zobaczyć, to co jest chwastem, co potrzebuje przemiany i większej troski ze strony Pasterzy i Odpowiedzialnych.

Zostały również pokazane pewne priorytety, które są istotne, aby skuteczniej i owocniej pełnić posługę Pasterza i Odpowiedzialnego we wspólnocie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten błogosławiony czas formacji: wspólnego słuchania, modlitwy i dzielenia się oraz wspólnego spotkania i świętowania. Dziękujemy wszystkim braciom za modlitwę, by ten czas był owocny oraz tym, którzy byli zaangażowani w różne posługi aby tą formację przygotować i dobrze przeżyć.

Źródło: SSNE