„Nowe Życie z Bogiem”

W ostatni weekend przed Świętami Bożego Narodzenia (14-16 grudnia) odbył się kurs Nowe Życie z Bogiem, prowadzony przez naszą wspólnotę i naszego pasterza ks. Mirka oraz siostry i brata ze wspólnoty rzeszowskiej. 

Każdy dzień kursu obfitował w wiele doznań duchowych, które na długo pozostaną w naszych sercach i pamięci. Treści przekazywane w czasie kursu pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć nasze miejsce w planie Bożym i że oddając Jezusowi ster swojego życia zawierzamy się Temu, który nas kocha, zna najlepiej i pragnie naszego szczęścia. 

To trzy dniowe spotkanie ze Słowem Bożym przemieniało, uzdrawiało i umacniało. Silne doświadczenie Boga obecnego wśród nas pozwoliło kilku osobom podjąć kolejną ważną decyzję w życiu, by wstąpić do wspólnoty – Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, aby nieść dalej słowo, które zostało im przekazane.

  Klaudyna