Spotkania Wspólnoty

Spotkania wspólnoty odbywają się raz w tygodniu, trwają zwykle około 1,5 godziny, nad czasem i ich przebiegiem czuwa osoba prowadząca.  Są to spotkania modlitewne, których głównym celem jest uwielbienie Jezusa Chrystusa.  Na czas modlitwy składają się: modlitwa do Ducha Świętego, dziękczynienie Bogu Ojcu, przeproszenie za grzechy, uwielbienie Jezusa i oddanie Mu chwały. Potem następuje wspólne czytanie Słowa Bożego z nadchodzącej niedzieli, po którym ma miejsce krótka katecheza, najczęściej prowadzona przez Pasterza wspólnoty. Po katechezie dzielimy się doświadczeniem działania Pana Boga w naszym życiu w ciągu ostatniego tygodnia – w odniesieniu do wysłuchanego Słowa Bożego. Po świadectwach przychodzi czas na modlitwę prośby, podsumowanie, podanie zobowiązania na najbliższy tydzień, oraz błogosławieństwo. Wszystkie części spotkania przeplatane są śpiewem.

Nasza wspólnota spotyka się we wtorki o godzinie 19.00, w salkach przy kościele Matki Bożej Saletyńskiej, ul. Popularna 46 (wejście od ulicy Cietrzewia, MAPA).

Nadchodzące spotkania

czerwiec 2019
03-09.06.2019Dni Nadziei
8.06.2019Wigilia Zesłania Ducha Świętego
11.06.2019Spotkanie modlitewne
18.06.2019Spotkanie modlitewne
25.06.2019Msza św. na zakończenie roku formacji i agapa
lipiec 2019
02.07.2019Spotkanie modlitewne
09.07.2019Spotkanie modlitewne
16.07.2019Spotkanie modlitewne
23.07.2019Spotkanie modlitewne
30.07.2019Spotkanie modlitewne
sierpień 2019
06.08.2019Spotkanie modlitewne
13.08.2019Spotkanie modlitewne
20.08.2019Spotkanie modlitewne
27.08.2019Spotkanie modlitewne
wrzesień 2019
03.09.2019Msza św. inauguracyjna
10.09.2019Spotkanie modlitewne
13-15.09.2019Odpust ku czci MB Saletyńskiej w Dębowcu
17.09.2019Spotkanie modlitewne
24.09.2019Spotkanie modlitewne