Spotkania Wspólnoty

Spotkania wspólnoty odbywają się raz w tygodniu, trwają zwykle około 1,5 godziny, nad czasem i ich przebiegiem czuwa osoba prowadząca.  Są to spotkania modlitewne, których głównym celem jest uwielbienie Jezusa Chrystusa.  Na czas modlitwy składają się: modlitwa do Ducha Świętego, dziękczynienie Bogu Ojcu, przeproszenie za grzechy, uwielbienie Jezusa i oddanie Mu chwały. Potem następuje wspólne czytanie Słowa Bożego z nadchodzącej niedzieli, po którym ma miejsce krótka katecheza, najczęściej prowadzona przez Pasterza wspólnoty. Po katechezie dzielimy się doświadczeniem działania Pana Boga w naszym życiu w ciągu ostatniego tygodnia – w odniesieniu do wysłuchanego Słowa Bożego. Po świadectwach przychodzi czas na modlitwę prośby, podsumowanie, podanie zobowiązania na najbliższy tydzień, oraz błogosławieństwo. Wszystkie części spotkania przeplatane są śpiewem.

Nasza wspólnota spotyka się we wtorki o godzinie 19.00, w salkach przy kościele Matki Bożej Saletyńskiej, ul. Popularna 46 (wejście od ulicy Cietrzewia, MAPA).

Nadchodzące spotkania

styczeń 2020
06.01.2010 Spotkanie świąteczno-noworoczne – godz. 16.00
07.01.2020 Spotkanie modlitewne – ODWOŁANE
14.01.2020 Spotkanie modlitewne
21.01.2020 Spotkanie modlitewne
28.01.2020 Spotkanie modlitewne
luty 2020
04.02.2020 Msza Św. i agapa
07-09.02.2020 Spotkanie Pasterzy i Odpowiedzialnych w Dębowcu
11.02.2020 Spotkanie modlitewne
18.02.2020 Spotkanie modlitewne
25.02.2020 Spotkanie modlitewne